Otter Creek Park: 2006 Score-O ResultsHome

Back to Results Index

Names

School

Total Points

Time

Anthony Walters, Tyler Flynt

Scott County

40

153.03

Brent Hatfield, Michael Synder

Apollo

40

154.38

Jason Wiggins, Josh San Miguel

Apollo

32

160.34

Patrick Bennett, Steven Lutrell

Apollo

31

169.47

Kevin Hardesty, Thomas Cameron

Apollo

31

176.09

Chris Kamuf, Austin Woodward

Apollo

30

167.29

Chris O'Bryan,  Corey Cox

Apollo

30

169.05

Joseph Boarman, Nathan Rearden

Apollo

28

136.29

Amy Kuegel, Melissa Shaw

Apollo

27

163.26

Brittany Ellzey, Megan Filback

Apollo

27

165.14

Derek McCarty, Ben Shaw

Apollo

26

173.01

Keasha Bryant, Kathy Cline

Apollo

23

162.17

Duray Selby, Robert Reed

Apollo

03

 Back to Results Index